Ansökan till TRS program Kunskap om kompetens

Är ni en arbetsplats med max fem anställda som vill delta i ett program för kompetensutveckling? Fyll i formuläret nedan för att skicka in en ansökan.

Här kan du ta del av hur TRS behandlar personuppgifter: https://www.trs.se/om-behandling-av-personuppgifter/

*
16/4 2024
Jag deltar gärna andra datum
*
*
*
*
*
*
*

Det är en stor hjälp om du besvarar nedanstående frågor genom att uppskatta hur det ser ut på er arbetsplats:

1. Stämmer inte alls
2. Stämmer någorlunda
3. Stämmer
4. Stämmer bra
5. Stämmer i hög utsträckning
6. Vet ej
1. Stämmer inte alls
2. Stämmer någorlunda
3. Stämmer
4. Stämmer bra
5. Stämmer i hög utsträckning
6. Vet ej
1. Stämmer inte alls
2. Stämmer någorlunda
3. Stämmer
4. Stämmer bra
5. Stämmer i hög utsträckning
6. Vet ej
1. Stämmer inte alls
2. Stämmer någorlunda
3. Stämmer
4. Stämmer bra
5. Stämmer i hög utsträckning
6. Vet ej