Ansökan för dig som riskerar uppsägning

Riskerar du att bli uppsagd? Antingen på grund av arbetsbrist eller för att du riskerar uppsägning på grund av sjukdom?

Om du har fått information om att det kan bli neddragningar på din arbetsplats är du välkommen att ansöka om stöd hos TRS. Antingen pågår förhandlingar och arbetsgivaren har informerat om kommande neddragningar - eller så har du haft ett samtal med din chef om att du riskerar att bli uppsagd.

Fyll i ansökan för att komma i kontakt med en rådgivare.

*

Organisationsnumret hittar du oftast på ditt lönebesked. Du kan också fråga din arbetsgivare.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Max 15 MB
*
Max 15 MB