Registrera dig som användare

Här skapar du ett konto genom att fylla i ditt personnummer. Därefter väljer du ett lösenord och bekräftar det. Ange vilken e-postadress vi kan nå dig på.

Observera: du kan bara skapa ett konto om din arbetsgivare har ansökt om stöd av Trygghetsrådet TRS för din räkning, eller om du själv har ansökt om stöd eftersom du avslutar en tidsbegränsad anställning.

Avbryt