Detta behöver du för att fullfölja ansökan

  • Organisationsnummer till din senaste arbetsgivare
  • Kontaktperson hos din senaste arbetsgivare. Namn, telefonnummer och e-postadress.
  • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
  • Arbetsgivarintyg från senaste anställningen
  • Eventuellt: uppgifter om tidigare anställningar
  • I så fall: arbetsgivarintyg eller anställningsintyg från tidigare anställningar

När du har fyllt i dina uppgifter skickar du formuläret till TRS. När vi har granskat ansökan får du besked från TRS om din ansökan är godkänd. Då tilldelas du också en rådgivare som tar en första kontakt.

Här kan du läsa om hur TRS hanterar dina personuppgifter - GDPR