• 1 Om dig
 • 2 Arbetsgivare
 • 3 Anställning
 • 4 Övrigt
 • 5 Granska & skicka in

[[requestErrorMsg]]

Uppgifter om dig som söker

[[requestErrorMsg]]

[[requestErrorMsg]]

Personnummer
 • Vänligen kontrollera att personnumret är giltigt och att det är angett i formatet ååååmmdd-xxxx

[[requestErrorMsg]]

Dina uppgifter finns i våra system, men du behöver ett konto. Du skapar enkelt ett konto genom att fylla i fälten nedan.

 • Vänligen ange ditt personnummer
 • Personnummer ska vara i formatet: ååååmmdd-xxxx
 • Vänligen ange ett lösenord
 • Lösenorden matchar inte
 • Vänligen ange en e-postadress
 • Vänligen ange en giltig e-postadress

Du finns registrerad. Logga in på mina sidor för att kontrollera dina uppgifter och fortsätt med ansökan.

 • Det gick inte att logga in. Personnummer och lösenord matchar inte.
 • Du måste ange ett lösenord
Glömt lösenord?

Dessa uppgifter har TRS om dig. Här kan du kontrollera och ändra dina uppgifter.

Dina uppgifter

 • Personnummer: - [[employee.socialNumber]]
 • Förnamn: - [[employee.firstName]]
 • Efternamn: - [[employee.lastName]]
 • Postadress: - [[employee.address]]
 • Postnummer: - [[employee.postalCode]]
 • Ort: - [[employee.location]]
 • E-post: - [[employee.email]]
 • Telefon: - [[employee.phone]]
 • Vänligen ange ditt personnummer
 • Vänligen ange ditt förnamn
 • Vänligen ange ditt efternamn
 • Vänligen ange din address
 • Vänligen ange ditt postnummer
 • Vänligen ange ort
 • Vänligen ange en e-postadress
 • Vänligen ange en giltig e-postadress
 • Vänligen ange telefonnummer
 • Vänligen ange ditt personnummer
 • Personnummer ska vara i formatet: ååååmmdd-xxxx
 • Vänligen ange ditt förnamn
 • Vänligen ange ditt efternamn
 • Vänligen ange din address
 • Vänligen ange ditt postnummer
 • Vänligen ange ort
 • Vänligen ange en e-postadress
 • Vänligen ange en giltig e-postadress
 • Vänligen ange telefonnummer

Uppgifter om din senaste arbetsgivare

[[requestErrorMsg]]

[[orgInfo.name]]
[[orgInfo.address]]
[[orgInfo.location]] [[orgInfo.postalCode]]

Rätt trygghetsråd?

Vi kunde inte hitta din organisation, men ni kan ändå vara anslutna till TRS.
Det finns dock fler trygghetsråd – din organisation kanske tillhör någon av de andra.
Läs om övriga trygghetsråd här

Du är välkommen att kontakta oss på 08 442 97 30 eller trygghetsradet.trs@trs.se för ytterligare kontroll.

 • Du måste ange ett organisationsnummer
 • Ej giltigt organisationsnummer, vänligen ange i formatet xxxxxx-xxxx

Uppgifter om kontaktperson hos arbetsgivare

 • Vänligen ange förnamn
 • Vänligen ange efternamn
 • Vänligen ange ett telefonnummer till en kontaktperson
 • Vänligen ange en e-postadress
 • Vänligen ange en giltig e-postadress

Senaste anställning (inom TRS område)

För att kunna få stöd av TRS måste du under de senaste 36 månaderna ha varit anställd minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare, alla anställningar måste inte ha varit hos en TRS-ansluten, bara den senaste. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare hela tiden.

 • Vänligen ange datum för påbörjad anställning
 • Vänligen använd datumformatet åååå-mm-dd för påbörjad anställning
 • Vänligen ange datum för när anställningen upphörde
 • Vänligen använd datumformatet åååå-mm-dd för när anställningen upphörde
Ordinarie arbetstid

%
 • Vänligen välj ordinare arbetstid
 • Vänligen ange hur många procent av en heltid

%
 • Vänligen ange i procent hur stor del av anställningen som har upphört

Observera att det är deltidslönen du ska ange vid deltidsanställning

 • Vänligen ange aktuell grundlön
 • Vänligen ange datum för grundlön
 • Vänligen använd formatet åååå-mm-dd

(Kr/månad t ex provision, tantiem, bonus, skift, jour, eller beredskap)

 • Vänligen ange med ett numeriskt värde om du har haft fasta tillägg eller andra förmåner. Svara 0 om du inte haft några.
 • Vänligen ange senaste befattning eller titel.
Bilaga
 • Vänligen välj hur du vill skicka in arbetsgivarintyg.
 • Vänligen välj fil att ladda upp.

Tidigare anställningar inom TRS-område

För att kunna få stöd av TRS måste du under de senaste 36 månaderna ha varit anställd minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare, alla anställningar måste inte ha varit hos en TRS-ansluten, bara den senaste. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare hela tiden.

 • Organisationsnummer [[ item.CompanyOrgNumber ]]
 • Organisationsnamn [[ item.CompanyName ]]
 • Började anställning [[ item.EmploymentDate ]]
 • Slutade anställning [[ item.ResignationDate ]]
 • Bilaga Jag skickar in Arbetsgivarintyg per post.
 • Bilaga Jag laddar upp Arbetsgivarintyg direkt.
 • Vänligen ange ett organisationsnummer
 • Felaktigt organisationsnummer, vänligen använd formatet xxxxxx-xxxx
 • Vänligen ange ett organisationsnamn
 • Vänligen ange datum för anställningen
 • Felaktigt format för startdatum
 • Felaktigt format för slutdatum
Bilaga
 • Vänligen välj hur du vill skicka in arbetsgivarintyg.
 • Vänligen välj fil att ladda upp
 • Lägg till din anställning eller välj 'avbryt' innan du går vidare

Övrig information om dig

Har du någon av dessa kollektivavtalade försäkringar?
 • Du måste ange pensionsålder.
 • Vänligen ange om du har haft någon försäkring eller inte.
Utbildning (flerval, valfritt)
Har du sjukersättning?
 • Vänligen ange datum för sjukersättning.
 • Vänligen ange procent av heltid som ett heltal.
 • Vänligen ange om du har sjukersättning.
Har du förtida uttag av pension?
 • Vänligen ange datum för sjukersättning.
 • Vänligen ange procent av heltid.
 • Vänligen ange om du har förtida uttag av pension.
Är du medlem i någon a-kassa?
 • Vänligen ange om du är medlem i någon a-kassa.
Har du redan fått en ny anställning (valfritt)?

Om Ja. Skicka in ansökan ändå, efterskydd kan gälla om du blir uppsagd från det nya arbetet också eller om det är en tidsbegränsad anställning.

Vänligen använd datumformatet åååå-mm-dd

Vänligen använd datumformatet åååå-mm-dd

Ej giltigt organisationsnummer, vänligen ange i formatet xxxxxx-xxxx

Övrigt

Granska och skicka

1. Om dig

 • Personnummer: [[employee.socialNumber]]
 • [[employee.firstName]] [[employee.lastName]]
 • [[employee.address]]
 • [[employee.postalCode]] [[employee.location]]
 • [[employee.email]]
 • [[employee.phone]]

2. Arbetsgivare

 • Organisationsnummer: [[orgNumber]]
 • [[orgInfo.name]]
 • [[orgInfo.address]]
 • [[orgInfo.postalCode]] [[orgInfo.location]]
Kontaktperson:

[[contactPerson.firstName]], [[contactPerson.lastName]], [[contactPerson.phone]], [[contactPerson.email]],

3. Anställning

 • Anställningsdatum: [[employment.started ? employment.started : 'Ej ifyllt']]
 • Anställningen upphörde: [[employment.ended ? employment.ended : 'Ej ifyllt']]
 • Heltid: Ja
 • Deltid: [[employment.percentagePart]]%
 • Anställningen har upphört till: [[employment.percentage]]%
 • Grundlön: [[employment.salary ? employment.salary : 'Ej ifyllt']], från [[employment.salaryDate ? employment.salaryDate : 'Datum ej angivet']]
 • Fasta tillägg eller förmåner: [[(employment.salaryBenefits!==0 && employment.salaryBenefits!=="0") ? employment.salaryBenefits + "kr" : 'Nej']]
 • Roll/Titel: [[employment.role ? employment.role : 'Ej ifyllt']]
 • Arbetsgivarintyg: Skickas med post
 • Arbetsgivarintyg uppladdat.

[[employment.salarySupportInfo]]

4. Övrigt

Kollektivavtalad försäkring

 • [[getInsuranceName(insurance)]]
 • Pensionsålder: [[pensionAge]]

Utbildning

 • [[label]]
 • Ej angivet

Sjukersättning

 • Från och med: [[sicknessBenefitDate]]
 • Procent av heltid: [[sicknessBenefitPercentage]]%
 • Nej, ingen sjukersättning

Förtida pension

 • Ja, har förtida pension
 • Från och med: [[pensionDate]]
 • Procent av heltid: [[pensionPercentage]]%
 • Nej, ingen förtida pension

Medlem i a-kassa?

 • Ja, har medlemskap i a-kassa
 • Nej, har ej medlemskap i a-kassa

Ny anställning

 • Anställningsform: Tidsbegränsad / Provanställning
 • Anställningsform: Tills vidare
 • Från och med: [[employed.dateFrom]]
 • Till och med: [[employed.dateTo]]
 • Organisationsnummer: [[employed.orgNumber]]
 • Organisationsnamn: [[employed.orgName]]
 • Nej, ingen ny anställning

Övrig information

 [[variousInfo]] 

[[requestErrorMsg]]

Här kan du läsa hur och varför TRS behandlar dina personuppgifter