• 1 Arbetsgivare
 • 2 Uppsagd
 • 3 Anställning
 • 4 Orsak
 • 5 Granska & registrera

[[requestErrorMsg]]

Uppgifter om dig som arbetsgivare

[[orgInfo.name]]
[[orgInfo.address]]
[[orgInfo.location]] [[orgInfo.postalCode]]

Rätt trygghetsråd?

Vi kunde inte hitta din organisation, men ni kan ändå vara anslutna till TRS.
Det finns dock fler trygghetsråd – din organisation kanske tillhör någon av de andra.
Läs om övriga trygghetsråd här

Du är välkommen att kontakta oss på 08 442 97 30 eller trygghetsradet.trs@trs.se för ytterligare kontroll.

 • Du måste ange ett organisationsnummer
 • Ej giltigt organisationsnummer, vänligen ange i formatet xxxxxx-xxxx
 • Du har inte hämtat någon organisation.

Uppgifter om kontaktperson hos arbetsgivare

 • Vänligen ange förnamn
 • Vänligen ange efternamn
 • Vänligen ange ett telefonnummer till en kontaktperson
 • Vänligen ange en giltig e-postadress
 • Vänligen ange en giltig e-postadress

[[requestErrorMsg]]

Uppgifter om den uppsagde

Personnummer
 • Förnamn: [[employee.firstName]]
 • Efternamn: [[employee.lastName]]
 • Vänligen ange personnummer i formatet ååååmmdd-xxxx
 • Vänligen ange personnummer
 • Personnummer ska vara i formatet: ååååmmdd-xxxx
 • Vänligen ange förnamn
 • Vänligen ange efternamn
 • Vänligen ange address
 • Vänligen ange ett postnummer med fem siffror
 • Vänligen ange ort
 • Vänligen ange en giltig e-postadress
 • Vänligen ange telefonnummer

Uppgifter om anställning som upphör

 • Vänligen ange anställningsdatum
 • Vänligen använd formatet åååå-mm-dd för anställningsdatum
Ordinarie arbetstid

%
 • Vänligen ange heltid eller deltid
 • Vänligen ange procent av heltid

Observera att det är deltidslönen du ska ange vid deltidsanställning

 • Vänligen ange grundlön
 • Vänligen ange ett datum för grundlön
 • Vänligen använd formatet åååå-mm-dd för Gäller från
Lönebidrag
 • Vänligen välj lönebidrag
Annat anställningsstöd
 • Vänligen ange om det funnits anställningsstöd eller inte.
 • Vänligen ange vilken typ av anställningsstöd.
Avgångsvederlag
 • Vänligen ange om det finns avgångsvederlag eller inte.
 • Vänligen ange antal månader

(Kr/månad t ex provision, tantiem, bonus, skift, jour, eller beredskap)

 • Vänligen ange fasta tillägg eller förmåner i ett numeriskt värde
Har den uppsagde någon av dessa kollektivavtalade försäkringar?
 • Vänligen ange om det funnits någon försäkring eller inte.
 • Vänligen ange senaste befattning/yrke

Orsak till ansökning om stöd

Orsak till uppsägning
 • Vänligen ange orsak till uppsägning
 • Vänligen ange datum för uppsägning i formatet åååå-mm-dd
 • Vänligen ange datum för anställning upphör i formatet åååå-mm-dd

 • Vänligen ange med hur många procent du har blivit uppsagd

Bilaga

1. Förhandlingsprotokoll
 • Vänligen ange hur du vill bifoga ditt intyg
 • Välj fil att ladda upp
 • Ange anledning till att förhandlingsprotokoll saknas
 • Vänligen ange datum för uppsägning i formatet åååå-mm-dd
 • Vänligen ange datum för anställning upphör i formatet åååå-mm-dd

Bilagor

1. Förhandlingsprotokoll
 • Vänligen ange hur du vill bifoga ditt intyg
 • Ange anledning till att förhandlingsprotokoll saknas
 • Välj fil att ladda upp
2. Uppgifter om lönegaranti
 • Vänligen ange hur du vill bifoga ditt intyg
 • Välj fil att ladda upp
 • Vänligen ange datum för uppsägning i formatet åååå-mm-dd
 • Vänligen ange datum för anställning upphör i formatet åååå-mm-dd

 • Vänligen ange med hur många procent du har blivit uppsagd

Bilaga

1. Förhandlingsprotokoll
 • Vänligen ange hur du vill bifoga ditt intyg
 • Välj fil att ladda upp
 • Ange anledning till att förhandlingsprotokoll saknas

Har du haft samtal med facklig part?

 • Vänligen ange om du har samtal med facket
 • Vänligen ange varför du inte samtalat med facket

Bilaga

1. Intyg som stärker ohälsa
 • Vänligen ange hur du vill bifoga ditt intyg
 • Välj fil att ladda upp

Granska och registrera

1. Arbetsgivare

 • Organisationsnummer: [[orgNumber]]
 • [[orgInfo.name]]
 • [[orgInfo.address]]
 • [[orgInfo.postalCode]] [[orgInfo.location]]
Kontaktperson:

[[contactPerson.firstName]] [[contactPerson.lastName]], [[contactPerson.phone]], [[contactPerson.email]],

2. Uppsagd

 • Personnummer: [[employee.socialNumber]]
 • [[employee.firstName]] [[employee.lastName]]
 • [[employee.address]]
 • [[employee.postalCode]] [[employee.location]]
 • [[employee.email]]
 • [[employee.phone]]

3. Anställning

 • Anställningsdatum: [[employment.startDate ? employment.startDate : 'Ej ifyllt']]
 • Heltid: Ja
 • Deltid: [[employment.percentage]]%
 • Grundlön: [[employment.salary ? employment.salary : 'Ej ifyllt']], från [[employment.salaryDate ? employment.salaryDate : 'Datum ej angivet']]
 • Lönebidrag: [[employment.salaryContribution ? boolToYesNo(employment.salaryContribution) : 'Ej ifyllt']]
 • Annat anställningsstöd: [[employment.salarySupport ? boolToYesNo(employment.salarySupport) : 'Ej ifyllt']]
 • Avgångsvederlag: [[employment.severancepay==='true' ? "Ja, för " + employment.severancepayMonth + " månader" : 'Nej']]
 • Fasta tillägg eller förmåner: [[employment.salaryBenefits ? employment.salaryBenefits + "kr" : 'Ej ifyllt']]
 • Kollektivavtalad försäkring: [[employment.insurance ? getInsuranceName(employment.insurance) : 'Ej ifyllt']]
 • Pensionsålder: [[employment.pensionAge]]
 • Roll/Titel: [[employment.role ? employment.role : 'Ej ifyllt']]

4. Orsak

[[getTerminationCause(unemployment.cause)]]

 • Uppsagd: [[unemployment.date]]
 • Anställning upphör: [[unemployment.ends]]
 • Uppsagt på hur många procent: [[unemployment.percentage]]%
Bilagor
 • Förhandlingsprotokoll skickas per post
 • Förhandlingsprotokoll saknas
  Anledning: [[unemployment.missingProtocol ? unemployment.missingProtocol : 'Ej angivet']]
 • Uppgifter om lönegaranti skickas per post
 • Intyg som stärker ohälsa skickas per post
Övrig information
 [[unemployment.info]] 

[[requestErrorMsg]]